social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Chrystus ciągle zwycięża i pokonuje zło. 15 - 04 - 2017

Potrzebujemy Ciebie,zmartwychwstały Panie, także my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy,
w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego

Św. Jan Paweł II


Nasza wiara musi zmartwychwstać, by zmartwychwstała w nas miłość w miejsce egoizmu, niechęci, nieprawości. Miłość obejmująca drugiego człowieka i rozsiewająca wszędzie Dobro. Starajmy się, żeby nasze spojrzenie na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa umocniło naszą wiarę, ożywiło miłość i napełniło nasze serca nadzieją.

Na tegoroczne Święta Wielkiej Nocy życzę Wam, Drodzy Parafianie i Goście, żebyście potrafili cieszyć się tą nadzwyczajną radością, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, i pozwolili naszemu Panu zmartwychwstać w Waszych sercach.

Ks. Proboszcz ze Współpracownikami