social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata 04 - 10 - 2014

28 września br. po raz drugi nasza parafia dołączyła do międzynarodowej inicjatywy  zrodzonej w 2007 roku w Łodzi w kręgu osób z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, polegającej na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia w miejscach publicznych tj. na ulicach i placach miast. Zespół koordynujący akcję przyjął nazwę Iskra Bożego Miłosierdzia a w terenie wspierają ją Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 
Obecnie Koronka obejmuje coraz więcej polskich miast i miejscowości i wychodzi poza granice Polski. Ludzie stają z różańcem w rękach na ulicach miast europejskich, afrykańskich, azjatyckich, w dalekiej Ameryce i Australii… Podobnie i my zebraliśmy się punktualnie o godzinie 15.00 na skrzyżowaniu ulic Czarnowiejskiej, Królowej Jadwigi i Leopolda Okulickiego. W tym roku przyszło nas znacznie więcej niż w poprzednim, byli starsi, młodsi, dzieci z babciami i całe rodziny jak również Siostry Służebniczki posługujące w parafii oraz członkowie stowarzyszeń i grup modlitewnych. Pod przewodnictwem księdza proboszcza Wojciecha Wernera modliliśmy się szczególnie za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie a także za Synod Biskupów o Rodzinie rozpoczynający się wkrótce w Rzymie oraz za nas samych, za naszą parafię i kapłanów. Towarzyszyła nam wyjątkowo piękna pogoda, rozświetlona słońcem po kilku dniach jesiennej szarugi oraz wsparcie duchowe Ojca Świętego Franciszka, który jednoczył się w tym czasie z modlącymi się Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. W liście z dn. 27. 09. 2014r. skierowanym do Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego Ojciec Święty m.in. przypomniał słowa Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu i potrzebie łaski miłosierdzia w świecie „gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, (…) gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka” oraz wyraził nadzieję, że.: „… wołanie o Boże miłosierdzie będzie budziło w sercach wyobraźnię miłosierdzia i pragnienie niesienia go potrzebującym” a także udzielił swego Apostolskiego Błogosławieństwa.