social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Eucharystia (wg KKK)

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 1. W ramach duchowego przygotowania do I Komunii św., dzieci uczestniczą wraz z rodzicami w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdy drugą środę miesiąca, począwszy od września na Mszy św.o godz. 18.00. Po Mszy omawiane są bieżące sprawy organizacyjne.

 2. Rodzice zobąwiązani są dostarczyć katechecie uczącemu metrykę chrztu, dziecka, jeśli dziecko ochrzczone było poza parafią przyjmowania I Komunii św.

 3. Obowiązują stroje liturgiczne (Alby), które są wyrazem estetyki i skromnego wyglądu.

 4. W naszej parafii I Komunia św. odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja, na Mszy św. o godz. 11.30 (rocznica I Komunii św. w Boże Ciało)


Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się zanas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).
 
 • Co to jest Eucharystia?
Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. dzieła zbawienia dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; dzieła, które jest uobecniane przez działanie liturgiczne (1409).
 
 • Jakie są zasadnicze części Eucharystii?
Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra, szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu (1408).
 
 • Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystie?
Jezus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, wymawiając nad chlebem słowa: „to jest Ciało moje..." i nad winem: „to jest kielich Krwi mojej..." (1412).
 
 • Co się dokonuje w czasie konsekracji chleba i wina?
Podczas konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i istotowo, Jego Ciało i Jego Krew, z duszą i Bóstwem (1413).
 
 • Jakie warunki winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię św.?
Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Kto świadom jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św., powinien przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty (1415).
 
 • Jakie są owoce Komunii św.?
Komunia św. pogłębia jedność z Chrystusem, odpuszcza grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich oraz umacnia więź z Kościołem, Ciałem mistycznym Chrystusa (1416).
 
 • Kiedy możemy przyjmować Komunię św.?
Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (1417).
 

Spektakl teatralny zrealizowany według wizji boliwijskiej stygmatyczki Cataliny Rivas:Zwiastun filmu Leszka Dokowicza „Ja Jestem” ukazujący cud Eucharystii

 


Ciekawe linki:

 1. Świadectwo boliwijskiej stygmatyczki dotyczące eucharystii. Co dzieje się podczas Mszy świętej?
 2. Świadectwa rodziców po Pierwszej Komunii Św. dzieci z klas II