social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego onlineKKK - Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego (w skrócie KKK)

Katechizm Kościoła Katolickiego to oficjalna wykładnia doktryny wiary i zasad moralności Kościoła Katolickiego. Obowiązująca wersja opublikowana została po raz pierwszy w 1992 roku. Katechizm ten zawiera popularnie napisaną wykładnię najważniejszych zasad wiary, moralności i kultu, do których przestrzegania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego. Oryginalny tekst katechizmu jest napisany po łacinie. Jest on sporządzany przez specjalną katechetyczną komisję przy papieskiej Kongregacji Nauki Wiary i ostatecznie zatwierdzany przez papieża.


Poprzednie katechizmy

Pierwszy katechizm powstał w 1562 r., kilka lat po soborze trydenckim  i był on początkowo rodzajem podręcznika dla osób przystępujących do pierwszej komunii świętej, tzw. katechumenów, skąd pochodzi jego nazwa. Później jednak rozrósł się w oficjalną, napisaną jednak prostym językiem wykładnię stanowiska Kościoła we wszystkich istotnych dla zwykłych wiernych sprawach o dość znacznej objętości (ok. 1000 stron maszynopisu). Autorami popularnych katechizmów byli m.in. kardynałowie Robert Bellarmin (przełom XVI/XVII w.) i Pietro Gasspari (przełom XIX/XX w.).

Powstanie Katechizmu Kościoła Katolickiego

W latach 80. XX wieku w łonie Kościoła katolickiego zaobserwowano potrzebę wskazania nowych dróg ewangelizacji, nowych wskazań dotyczących aplikacji wymagań wiary w codziennym życiu. Grupy wiernych napotykały trudności z jasnym wyrażeniem prawd, które Kościół uważał za wiarygodne i przyjęte przez tradycję. Pytano też o wskazania dotyczące życia moralnego jako odpowiedzi na ciągle zmieniające się warunki życia przede wszystkim w społeczeństwach wysokouprzemysłowionych. Jan Paweł II podjął wówczas decyzję o przygotowaniu we współpracy z wszystkimi biskupami świata książki, w której przeciętny katolik mógłby znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące swojej wiary. W duchu posoborowym postanowiono napisać obszerne dzieło wyjaśniające, w co wierzy współcześnie Kościół. Koordynatorem przedsięwzięcia wybrany został ówczesny kard. Joseph Ratzinger. Prace nad obecnym katechizmem zostały zwieńczone w 1992 r., kiedy opublikowano oficjalny tekst.  W 2002 r. wydano polską edycję całego katechizmu.