social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Liturgia mszy św. - przebieg i symbolika

Msza święta składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych, tworzących razem jeden akt kultu.

Pozostałe obrzędy rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne części Mszy Świętej obejmują różne elementy: modlitwy, czytania, pozdrowienia, aklamacje, obrzędy, znaki i procesje. W pewnych momentach Mszy zachowujemy święte milczenie.

Obrzędy wstępne: 
 • Wejście z towarzyszącym śpiewem
 • Pozdrowienie wiernych
 • Słowo wprowadzenia (dowolne)
 • Akt pokutny
 • Kyrie eleison (o ile nie zaszło w akcie pokutnym)
 • Gloria in excelsis Deo
 • Modlitwa

Liturgia Słowa Bożego: 
 • Czytania biblijne
 • Śpiewy między czytaniami
 • Sekwencja
 • Ewangelia
 • Homilia
 • Wyznanie wiary
 • Modlitwa powszechna

Liturgia ofiary (Eucharystyczna): 
 • Przygotowanie darów ofiarnych
 • Modlitwa Eucharystyczna
 • Obrzędy komunijne

Obrzędy końcowe: 
 • Ogłoszenia duszpasterskie
 • Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
 • Rozesłanie