social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Modlitwa o ochronę przez krew Chrystusa

(ks. Wertmer)

Panie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez krew baranka (por. Wj 12). Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować Twoją Najdroższą Krew -nie tylko podczas Eucharystii, ale też - w sposób duchowy - w innych sakramentach, poprzez Sło­wo Boże, oraz przez mistyczną obecność tej Krwi w każdej ranie i w każdym cierpieniu odkupionej ludzkości.

Proszę teraz o szczególną ochronę przez Twoją Krew i o Jej zbawienną moc nie tylko dla mnie samego, ale również dla moich krewnych, znajo­mych i dla wszystkich, do których może się kie­rować gniew i zemsta duchów nieczystych, spro­wokowanych przez moją modlitwę. Ufając Two­jemu miłosierdziu, zanurzam wszystkich tych lu­dzi i samego siebie w Twojej Najdroższej Krwi, chroniąc nas w Twoich świętych ranach.

Proszę o oczyszczenie relacji do wszystkich moich przodków oraz do żyjących jeszcze na tej ziemi, z którymi jestem lub byłem w kontakcie. Niech tym, co nas łączy, będzie jedynie Twoja zbawcza miłość, przelana na krzyżu!

Zabierz wszystko, co poprzez grzech i winę stało się moim dziedzicznym obciążeniem. Oczyść relacje pomiędzy żyjącymi a zmarłymi od wszel­kich przeszkód i uświęcaj je przez Twojego Ducha Świętego. Twoja Najdroższa Krew niech jaśnieje też w naszych zranieniach jako znak zwycięstwa tak jak w Twoich ranach w dniu zmartwychwsta­nia. Amen.