social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Relikwie

W naszym kościele posiadamy relikwie trojga Apostołów Bożego Miłosierdzia:

 

Relikwiarz Św. siostry Faustyny - Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku

Relikwiarz Św. Jana Pawła II - Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku

Relikwiarz Bł. ks. Michała Sopoćki - Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku
Relikwiarz z relikwiami
Św. Siostry Faustyny
Relikwiarz z relikwiami
Św. Jana Pawła II
Relikwiarz z relikwiami
Bł. ks. Michała Sopoćki


Relikwiarze są umieszczone w specjalnej gablocie, po lewej stronie od głównego ołtarza. Na marmurowej płycie widnieje także fragment tekstu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Tego aktu dokonał Papież Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji bazyliki w Łagiewnikach.

Tablica z tekstem modlitwy papieskiej i relikwiarzami z relikwiami Św. Siostry Faustyny, Bł. Jana Pawła II i Bł. ks. Michała SopoćkiBoże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.


/Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002/

Podstawowe informacje o kulcie relikwii w Kościele Katolickim:

Czym są relikwie? Od kiedy zaczął rozwijać się ich kult i co było tego powodem? Czy jest on charakterystyczny wyłącznie dla religii wyznawanej przez wiernych Kościoła Katolickiego?

Sam termin reliquiae wywodzi się z łaciny i posiada wiele znaczeń: najbardziej podstawowe to „resztki” czy „pozostałości”. Może też oznaczać „dziedzictwo”, „pamiątki” bądź „potomstwo”. W IV w. św. Ambroży, biskup Mediolanu, relikwiami nazywał już m.in. szczątki ciała osoby zmarłej.

MÓWIĄC O RELIKWIACH ŚWIĘTYCH, MOŻEMY SPOTKAĆ SIĘ Z ICH TRÓJSTOPNIOWYM PODZIAŁEM:
 
  • Relikwie pierwszego stopnia: to ciało lub szczątki, które pozostały z ciała świętego.
  • Relikwie drugiego stopnia: to przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego.
  • Relikwie trzeciego stopnia: to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych relikwii, pierwszego lub drugiego stopnia.

Minigaleria