social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania - Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1285-1321

Bierzmowanie (wg KKK)

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

  • Jakie są owoce sakramentu bierzmowania?
Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby w nas pogłębić łaskę, dziecięctwa Bożego, zjednoczyć nas ściślej z Chrystusem, uczynić silniejszą naszą więź z Kościołem, włączyć nas pełniej w jego misję i pomóc w dawaniu świadectwa wierze chrześcijańskiej przez słowo, które towarzyszy dziełom (1317).
 
  • Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Może on w razie konieczności pozwolić na udzielanie tego sakramentu kapłanom (1313)
 
  • Jakie warunki winien  spełniać  kandydat  do bierzmowania?
Kandydat do bierzmowania winien wyznać wiarę, być w stanie łaski, mieć intencję przyjęcia tego sakramentu i być gotowym do podjęcia roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie kościelnej i w sprawach doczesnych (1319).
 
  • Jaki jest ryt istotny sakramentu bierzmowania?
Rytem istotnym bierzmowania jest namaszczenie Krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego" (1320)
 

Film Leszka Dokowicza ukazujący moc Ducha ŚwiętegoŚwiadectwo o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu, brazylijskich misjonarzy ze Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia z Sao Paolo o mocy Ducha Świętego