social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Parafialny Klub Seniora

1.    Informacje ogóle

Klub Seniora przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego został założony na jednym z posiedzeń Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Pierwsze, organizacyjne spotkanie odbyło się 20 marca 2014 r. w świetlicy parafialnej. Ustalono wówczas plan działania oraz cele i zasady funkcjonowania Klubu. Członkami Klubu Seniora są renciści, emeryci oraz osoby samotne z terenu parafii, a zaproszeni są wszyscy chętni.

Nawet jeśli zajmujesz się wnukami znajdź czas dla siebie. Czekamy! Spotkania odbywają się raz w miesiącu. 


2.    Cele działania 

Zadania realizowane przez Klub Seniora mają na celu:
 • integrację i aktywizację osób starszych ze środowiskiem i parafią
 
 • budowanie więzi międzypokoleniowej
 
 • polepszenie sprawności manualnej i ruchowej 
 
 • dowartościowanie i wzrost samooceny ludzi starszych
 
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych
 
 • promowanie wiedzy o regionie i kulturze
 
 • dzielenie się doświadczeniami


3.    Wydarzenia zrealizowane do tej pory w Klubie Seniora

Udział w programach i projektach
 • Przystąpienie do programu „Małopolska Karta Seniora” i uzyskanie w jego ramach szeregu rabatów i zniżek w  różnych sektorach gospodarczych, usługowych, zdrowotnych na terenie województwa małopolskiego (np. w uzdrowiskach, ośrodkach zdrowotno-medycznych, akademiach językowych, restauracjach, kawiarniach, kinach, teatrach, centrach sportu, zdrowia i urody). Kartę Seniora uzyskały 22 osoby.
 
 • Bezpłatny 104 godzinny kurs komputerowy w ramach projektu ECDL – Aktywna Przyszłość. Uczestniczyło w nim 18 członków Klubu od 28 maja do 23 lipca 2014 r., nabywając i podwyższając swoje umiejętności w zakresie technologii ITC, na zakończenie przystępując do siedmiogodzinnego egzaminu. Mimo niełatwego programu i wysokich wymagań wszyscy ukończyli kurs pomyślne i zdali egzamin, a 3 września w kawiarence Makarios otrzymali stosowne certyfikaty ECDL. Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał prezes POAK p. Krzysztof Mariankowski – współorganizator kursu.

Spotkania
 • o tematyce prozdrowotnej: z rehabilitantem mgr Piotrem Piekarzem przedstawicielem Centrum Rehabilitacyjno – Leczniczego w Brzesku na temat „Sposoby leczenia dolegliwości narządów ruchu,”
 
 •  z dietetyczką P. Haliną Skrzekucką –  październikowe na temat „Stosowanie ziół w codziennej diecie żywieniowej i kuchni polskiej”, połączone z degustacją soków i herbatek oraz  w marcu „Prawidłowe odżywianie ludzi starszych”
 
 • integracyjne:  w okresie przedświątecznym dzielenie się przepisami kulinarnymi, pomysłami na    środki czystości i usprawnienia w pracach porządkowych, spotkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd,
 
 • zajęcia rękodzielniczo – plastyczne: wykonywanie ozdób świątecznych, szydełkowanie, zorganizowanie wystawy ozdób wielkanocnych i przeznaczanie ich części na cele charytatywne


Wyjazdy
 • pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach
 
 • trzydniowa pielgrzymka do Lichenia
 
 • wyjazdy na baseny termalne w Solcu, zwiedzanie kolegiaty w Wiślicy
 
 • wyjazd do teatru im. L. Solskiego w Tarnowie na sztukę Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”
 
 • wyjścia do kina Planeta w Brzesku na filmy „Karolina”, „Bóg nie umarł”4.    Podziękowania

Panie z Klubu Seniora składają serdeczne podziękowania 
 • księdzu proboszczowi Wojciechowi Wernerowi za udostępnienie sal do pracy na komputerach oraz możliwość korzystania z łącza internetowego oraz prezesowi POAK Krzysztofowi Mariankowskiemu za zorganizowanie kursu komputerowego i dużą pomoc uczestnikom w czasie jego trwania
 
 • panu Piotrowi Piekarzowi za poświęcony czas, wygłoszone pogadanki  i bezinteresowne przedstawienie zebranym sposobów wykonywania prostych ćwiczeń  przy dolegliwościach narządów ruchu
 
 • Pani Halinie Skrzekuckiej za podzielenie się własnymi zbiorami ziół i soków oraz bezpłatne prowadzenie spotkania.  - Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Minigaleria