social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Ruch Światło-Życie - Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

Ruch Światło-Życie - Kręgi Rodzin Domowego Kościoła w naszej parafii:

Ruch ten został utworzony przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, lecz do Brzeska dotarł nieco później. Obecnie przy naszej parafii Miłosierdzia Bożego aktywnie angażuje się 8 Kręgów małżeńskich. Razem 38 małżeństw, które pragnie wzajemnie zbliżać się do Boga poprzez budowanie w swoich rodzinach DK.

Krąg tworzy od 4 do 6 małżeństw. Gromadzą się one w imię Chrystusa i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy nim w swoim życiu codziennym. Małżeństwa spotykają się raz w miesiącu, w domu kolejnego z małżeństw na spotkaniu modlitewno- formacyjnym. Spotkaniu takiemu zawsze towarzyszy ksiądz moderator, który czuwa nad prawidłową pracą kręgu i służy pomocą doktrynalną i duchową. Moderatorem - opiekunem KR w naszym rejonie jest proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku ks. Proboszcz Wojciech Werner oraz pozostali księża, opiekunowie poszczególnych kręgów. Każdemu Kręgowi przewodzi tzw. Para animatorska, czyli jedno z należących do niego małżeństw. Przewodnictwo w Kręgu co roku podejmuje inna para małżeńska. Za pracę wszystkich Kręgów w rejonie odpowiedzialna jest Para Rejonowa, która również należy do jednego z Kręgów. Spotkania miesięczne Kręgów odbywają się od miesiąca września do czerwca. W okresie wakacyjnym odbywają się różnego rodzaju formacyjne rekolekcje oazowe.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła z rejonu Brzeska zamieszkałe są w różnych parafiach naszego Dekanatu:
 
 • Brzesko Parafia Miłosierdzia Bożego - 19 małżeństw
 • Brzesko Parafia Jakuba Apostoła - 6 małżeństw
 • Brzesko Słotwina - 2 małżeństwa
 • Bucze - 1 małżeństwo
 • Dębno - 1 małżeństwo
 • Jasień - 1 małżeństwo
 • Kraków - 1 małżeństwo
 • Łysa Góra - 1 małżeństwo
 • Maszkienice - 2 małżeństwa
 • Okocim - 1 małżeństwo
 • Porąbka Uszewska - 1 małżeństwo
 • Przyborów - 1 małżeństwo
 • Tarnów - 1 małżeństwo

Staż pożycia małżeńskiego jest zróżnicowany tak w poszczególnych kręgach jak i w całej wspólnocie. Mamy w swoich szeregach małżeństwa z krótkim stażem małżeńskim, jak również małżonków z długoletnim stażem pożycia małżeńskiego. Traktujemy się wzajemnie na równi, stosując wobec siebie zasadę służenia drugiemu i niesienia mu pomocy w potrzebie.

Pracujemy w różnych zakładach i wykonujemy różne zawody, mamy różne wykształcenie. Nasze umiejętności, posiadanie dóbr materialnych, wykształcenie czy pozycja społeczna nie poróżnia nas, lecz służy nam do tego, by kierując się sprawiedliwością i miłością bliźniego pomagać innym np. w poszukiwaniu pracy, rozwiązywaniu problemów małżeńskich, pomocy materialnej, pomocy przy dzieciach, fachowej doradzie czy w gospodarstwie.

Modlitwa za inne małżeństwa, w intencjach ich trudności, kłopotów, problemów to dla nas przyjemność nie pisany obowiązek. Otaczamy opieką fizyczną i modlitewnym wsparciem każdego, kto tej pomocy potrzebuje. Ubogacamy się wzajemnie dzieląc się naszymi doświadczeniami życiowymi, małżeńskimi i zawodowymi na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych jak również w czasie odwiedzin przyjacielskich. Nie stronimy od wesołego i radosnego spędzania czasu wolnego wspólnie całymi rodzinami.

W każdą drugą środę miesiąca bierzemy aktywny udział we Mszy Świętej wspólnotowej o godz. 18.00. Można nas wtedy zobaczyć w czasie Eucharystii, przy czytaniu Słowa Bożego, śpiewaniu psalmów, czytaniu Modlitwy Wiernych czy składaniu darów ofiarnych.

Dzieci i młodzież z naszych rodzin (i nie tylko) biorą udział w wakacyjnych oazach, które poza wypoczynkiem uczą również szkoły życia, modlitwy, pomocy drugiemu człowiekowi i stawianiu Boga na pierwszym miejscu.

Cztery razy do roku rodziny DK spotykają się wspólnie z młodzieżą Ruchu Światło Życie na tzw. Dniu Wspólnoty aby się wspólnie modlić, dzielić świadectwami, doświadczeniami i pogłębiać jedność. Te spotkania odbywają się na sali teatralnej naszej plebani. Dzieci naszych małżeństw mają w tym czasie zapewnioną opiekę sióstr zakonnych w przedszkolu integracyjnym parafii. Pierwsza cześć takiego Dnia Wspólnoty rozpoczyna się zawsze w niedzielę o godzinie 14.00 (terminy tych spotkań podawane są w gablocie ogłoszeniowej. Już dzisiaj zapraszamy serdecznie małżeństwa, które chciałyby wziąć udział w takim spotkaniu. Po zakończeniu pierwszej części spotkania zapraszamy na niedzielną wspólnotowa Eucharystię o godz.17.00. Następnie zapraszamy wszystkich do przejścia na plebanie na Agapę czyli poczęstunek i wspólną rozmowę.


Informacje ogólne o domowym kościele - kręgach rodzin -  gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie.

Domowy kościół (DK) jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w kościele, działającym w ramach Ruchu Światło Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy kościoła w Polsce.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach naszego kraju a także poza jej granicami m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, USA, Kanadzie. Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do Kręgów DK po to, by zbliżyć się do Boga i do współmałżonka i aby sobie wzajemnie pomagać.

DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło -Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre -Dame (END). Ikona Świętej Rodziny to symbol - znak Kręgów Rodzin zapożyczonych właśnie od END.

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro. Ksiądz Franciszek Blachnicki tworząc kręgi rodzin w Polsce miał na myśli wypełnienie luki dla tej młodzieży, która należała do ruchu młodzieżowego i opuszczała jego szeregi w momencie zakładania nowej rodziny.DK jest więc dla wielu kontynuacją w małżeństwie już wcześniej poznanej formacji. Jest wsparciem dla małżonków w budowaniu miedzy nimi prawdziwej miłości z pomocą Boga. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem , gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu miedzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.


DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym, aby stawało się słowem życia,
 • życia modlitwą jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi.
 • postawy służby we Wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.


Realizacja charyzmatu DK odbywa się poprzez:

 • kształtowanie członków w duchu jedności w Ruchu Światło Życie,
 • doprowadzenie do dobrowolnego przyjęcia Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela,
 • dążenie do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego,
 • budowanie i propagowanie kultury opartej na zasadach chrześcijańskich,
 • podejmowanie służby na rzecz moralnej odnowy Narodu, zwłaszcza poprzez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i troskę o obronę życia od początku aż do naturalnej śmierci.


Linki do oazowych stron: