social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Rok Idźcie i głoście

W pierwszą niedzielę Adwentu - 27 listopada rozpoczął się nowy rok liturgiczny 2016/2017 w Polsce, któremu przyświecają słowa "Idźcie i głoście". 

Program roku duszpasterskiego 2017/2018 dla Kościoła w Polsce przygotowała Komisja Duszpasterstwa KEP w czasie posiedzenia w Warszawie.

Jak wyjaśnił abp Skworc, przygotowany program będzie kontynuacją obecnego i zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego owocami. "Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną".

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przypomniał, że program jest przygotowywany z uwzględnieniem głosów osób świeckich reprezentujących różne wspólnoty i stowarzyszenia, a jego ogólny charakter jest inspiracją dla programów diecezjalnych i parafialnych w całej Polsce. "To drogowskaz dla Kościoła w Polsce, tak, abyśmy w miarę możliwości podążali wszyscy w jednym kierunku".

Obecnie realizowany jest program duszpasterski na lata 2013–2017 zatytułowany "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa". W ubiegłym roku towarzyszyło mu hasło "Nowe życie w Chrystusie", a hasłem na rok 2016/2017 będą słowa "Idźcie i głoście".

Czwarty rok programu zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem, a nawiązując do nauczania papieża Franciszka, wzywa do bycia uczniami-misjonarzami.

Program jest realizowany na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym.

"Wierzę w syna Bożego" to hasło, które prowadziło wiernych przez rok 2013/14. W roku liturgicznym 2014/15 brzmiało ono: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", w 2015/16 - "Nowe życie w Chrystusie" a hasło na lata 2016/17 brzmi: "Idźcie i głoście".

Każdy rok liturgiczny związany był z określonym symbolem, nawiązującym do liturgii chrztu, a były nimi: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej - tegoroczny symbol. Znaki te mają pomóc ochrzczonym w odnowieniu łask płynących z tego sakramentu i w odkrywaniu misji otrzymanej od Boga. Dzięki dynamice odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych będzie możliwe lepsze zrozumienie godności i zadań, wynikających z tego sakramentu.

Program Duszpasterski wyznaczył cztery podstawowe cele działalności: 

  • ewangelizacyjny - pozwalający na poznanie Jezusa, nawiązanie z Nim relacji, pogłębienie osobistej więzi
 
  • inicjacyjny - uświadamiający i umożliwiający podjęcie łaski sakramentów inicjacji, głównie chrztu 
 
  • formacyjny - nastawiony na kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wiarą katolicką, zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życie chrześcijańskiego 
 
  • społeczny - obejmujący pełne uświadomienie i podjęcie odpowiedniej działalności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.


W ostatnim roku realizacji Programu ważne będzie  uświadomienie wiernym, że wszyscy, niezależnie od wieku mogą aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii.
Rok Świętego Brata Alberta

Rok liturgiczny 2016/2017 episkopat Polski ogłosił Rokiem Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci. "W kontekście tematu roku «Idźcie i głoście» przykład tego świętego stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w każdej polskiej parafii dobrze funkcjonował parafialny zespół Caritas" - napisano w Programie.

Na rozpoczynający się wkrótce rok liturgiczny przypada także stulecie objawień fatimskich. Będzie to okazja do przypomnienia przesłania Matki Bożej: wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej, wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotnich wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.

Proponowany Program zakłada kontynuację działań z poprzednich lat, m.in. rekolekcje kerygmatyczne w parafiach, biblijne ożywienie duszpasterstwa, prowadzenie katechezy dorosłych przed chrztem dziecka. Podstawowym celem jest dalsze działanie ukierunkowane na ukształtowanie w wiernych duchowości chrzcielnej, która powinna się rozwijać i dojrzewać na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Komisja Duszpasterstwa KEP wyznaczyła trzy priorytety: 

  • Być Kościołem misyjnym w Polsce - czynienie wspólnot misyjnymi wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, głoszenie Dobrej Nowiny w rodzinie, szkole, na uczelniach, w ruchach i stowarzyszeniach, mediach, przestrzeni publicznej itp.
 
  • Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej - budzenie poczucia wśród ochrzczonych bycia Ludem kapłańskim, prorockim i królewskim, formacja ku realizacji w życiu misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, zaangażowanie ochrzczonych w liturgię, przepowiadanie i służbę.
 
  • Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich - formacja podkreślająca równość w godności i działaniu wszystkich ochrzczonych, wspólne działania według otrzymanych powołań, darów i charyzmatów, umiejętność i doskonalenie współpracy.
 
Programowi przyświecają trzy szczególne zadania - głoszenie Słowa Bożego ( kerygma-martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Zadania te współgrają ze sobą i nie mogą być rozpatrywane oddzielnie.