social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Konkurs parafialny

Rodzinny konkurs parafialny:
"Z mamą i tatą, odkrywamy piękno parafii, dekanatu, diecezji". REGULAMIN KONKURSU
 
§ 1
TEMAT I CEL KONKURSU
 
Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku organizuje konkurs literacko – plastyczno – fotograficzny dla dzieci, młodzieży i rodziców pod hasłem „Z mamą i tatą odkrywamy piękno parafii, dekanatu, diecezji”. Inicjatywa ta jest związana z ważnymi dla naszej „małej ojczyzny” wydarzeniami w 2018 i 2019 roku, jak między innymi:   25 rocznica utworzenia naszej parafii, w dekanacie – podniesienie do rangi sanktuarium kościoła św. Jakuba w Brzesku, w diecezji tarnowskiej obrady  V Synodu, a w całej Polsce  - obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 40 rocznicy wyboru na papieża Karola Wojtyły. W roku 2019 natomiast będziemy między innymi wspominać 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 30 rocznicę upadku komunizmu, 35 rocznicę śmierci bł. Jerzego Popiełuszki i  940 św. Stanisława ze Szczepanowa – patrona Polski.
 
Celem konkursu jest :
 
 • promowanie dziedzictwa rodziny diecezjalnej,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości „małej ojczyzny” i historii naszego państwa,
 • zdobywanie wiedzy o dziedzictwie diecezji,
 • umacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych poprzez wspólne spędzanie czasu,
 • budzenie ciekawości poznawczej i umiłowania piękna Ojczyzny. 

§ 2
ORGANIZATOR
 
PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W BRZESKU.
ADRES: UL. JANA PAWŁA II 2, 32 -800 BRZESKO TEL.: tel. 14 68 62 440
                                                                          
§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do rodzin z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. 
 
 
§ 4
ZADANIA KONKURSOWE
 
 1. Konkurs polega na: 
 • poznawaniu mało znanych lub nieznanych zakątków, miejsc, postaci, architektury sakralnej, obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz historii i tradycji  związanych z naszą „małą ojczyzną”  w czasie rodzinnych spacerów, wycieczek bliższych i dalszych po terenie parafii, dekanatu i diecezji
 • wykonaniu pracy literacko – plastyczno – fotograficznej dokumentującej odkrycia dokonane przez rodzinę; rodzina wspólnie planuje i realizuje wycieczkę, a poszczególne elementy pracy wykonują członkowie rodziny w zależności od swoich umiejętności i możliwości.
 
 1. Praca powinna zawierać opisy trzech wybranych  obiektów, po jednym obiekcie z terenu: parafii Miłosierdzia Bożego, dekanatu Brzesko i diecezji tarnowskiej. 
 2. Objętość i forma pracy: trzy karty formatu A3, dowolna forma literacka (np. opis, opowiadanie, notka)  i technika plastyczna (rysunek, ilustracja, zdjęcie) w zależności od możliwości i pomysłowości uczestników konkursu. /Organizator prosi o dołączenie do oryginału pracy  wersji elektronicznej na CD lub USB./
 3. Do pracy należy dołączyć informację o autorach: imię, nazwisko, kontaktowy  numer telefonu oraz klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
§ 5
KRYTERIA OCENY
 
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem ks. proboszcza Wojciecha Wernera składająca się z przedstawicieli parafii przy ocenie będzie zwracać uwagę szczególnie na to, czy: 
 
 • wybrane do opisu obiekty, miejsca są nieznane lub mało znane szerszemu ogółowi,
 • praca jest wykonana z udziałem poszczególnych członków rodziny,
 • praca końcowa jest estetyczna, pomysłowa.
   
§ 6
ORGANIZACJA KONKURSU
 
Czas trwania konkursu: od listopada 2018 do 11 listopada 2019. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród przewiduje się na 11 listopada 2019 r. /informacje szczegółowe o czasie i miejscu będą podane w ogłoszeniach parafialnych, na stronie internetowej i w gablotach w parafii Miłosierdzia Bożego.
 
Składanie prac: 
 
 • do kancelarii parafialnej lub zakrystii,  a także poprzez katechetów i wychowawców szkół i przedszkoli z terenu parafii Miłosierdzia Bożego, przez cały czas trwania konkursu, nie później niż do 15 października 2019 r. 
 • do pracy oprócz oryginału prosimy dołączyć wersję elektroniczną CD lub USB 

§ 7
NAGRODY
 
Laureaci (I, II, III miejsce) zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Jako nagrodę główną Organizator przewiduje tablet. Wyróżnione prace będą prezentowane na parafialnej stronie internetowej i w gazecie parafialnej. 
 
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą złożenia pracy do konkursu wszelkie autorskie prawa nieodpłatnie przechodzą na organizatora – Parafię Miłosierdzia Bożego w Brzesku.
 2. Prace mogą być wykorzystywane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów. 
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) a także na publikację wizerunku uczestnika oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 
 5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Parafii Miłosierdzia Bożego  oraz w gablotach.

Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ