social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Rok Wiary


Czym jest wiara?

"Wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną". Wiara wymaga odpowiedzialności w wymiarze społecznym i Kościół - tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy - ukazuje z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głoszenia bez lęku swej wiary każdej osobie. "Jest to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym".

Rok Wiary to okazja do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia, wszak wiara bez uczynków miłości jest martwa, czyli w gruncie rzeczy jej nie ma. Słowa Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40), są dla chrześcijan ostrzeżeniem, a zarazem nieustannym wezwaniem, aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas."

/na podstawie fragmentów Listu Apostolskiego Benedykta XVI,
PORTA FIDEI Rok Wiary szansą na odnowienie relacji z Bogiem/


Ikona Roku Wiary„Od początku mojej posługi następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem” - napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w  liście apostolskim Porta fidei, zapowiadającym Rok Wiary. Papież zainauguruje go uroczyście 11 października. Dla nas, katolików, to wielka szansa na odnowienie naszej relacji z Bogiem. Czy potrafimy ją dostrzec i z niej skorzystać?

Ojciec Święty postanowił, że tego dnia, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, który bardzo ożywił Kościół, mamy podjąć pracę nad rozwojem naszej wiary. Następca św. Piotra będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watykanie. Okrągła rocznica rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskie-go II i 20 lat od wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego to dobra okazja, by zintensyfikować tę refleksje. Rok Wiary potrwa do 24 listopada 2013 r., czyli do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia papież odprawi Eucharystię i uroczyście dokona wyznania wiary, nad którym czyniono refleksję przez cały rok. W nawiązaniu do listu apostolskiego papieża Benedykta XVI Porta fidei, abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, zaznaczył, że „papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony pomóc w osobistym spotkaniu z Chrystusem, a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego, w co wierzymy”. Z kolei w nocie zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William Levada zauważył, że „wiara jest najpierw osobistym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”.

Inicjatywy Roku Wiary

W czasie tych 14 miesięcy Roku Wiary będziemy zaproszeni do autentycznego i nowego nawrócenia, do zaangażowania na rzecz nowej ewangelizacji. Powszechnie zauważa się kryzys życia duchowego i religijnego. Trzeba ponownie odkryć i przestudiować treści wiary, które znajdują się w Piśmie Świętym, a do których komentarz dają dokumenty Soboru Watykańskiego II i które wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego. Papież zachęca też, aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, szczególnie w Eucharystii. Te najbliższe miesiące w kontekście tematu wiary mają skłonić niewierzących do refleksji, dlaczego warto wierzyć, zachęcić „letnich” wiernych do pogłębienia więzi z Chrystusem, a zaangażowanych w wiarę pobudzić do jeszcze wiarygodniejszego świadczenia wobec bliźnich, że Bóg nas kocha i dlatego zaprasza nas do kroczenia z Nim, by w przyszłości cieszyć się radością nieba. Poprzez działania duszpasterskie Kościół będzie starał się ukazać piękno wiary, zapraszać do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa. W centrum Roku Wiary znajdzie się Professio fidei. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie — odmawiane każdej niedzieli podczas Eucharystii — powinno stać się codzienną modlitwą każdego chrześcijanina. Z pewnością pomoże w tym specjalnie przygotowany przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji obrazek z wizerunkiem Chrystusa Pantokratora z Cefalu na Sycylii i tekstem modlitwy Credo, który będzie można mieć zawsze przy sobie.

Ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary został włączony w całokształt działań duszpasterskich wszystkich diecezji świata. W każdej z nich na rozpoczęcie Roku Wiary biskup zgromadzi swoich wiernych w katedrze — matce wszystkich kościołów w diecezji — na Mszy św. Towarzyszyć temu będzie uroczyste wniesienie — oprócz Pisma św. — egzemplarza dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zostaną one umieszczone w specjalnie przygotowanym do tego miejscu w kościele (w wielu katedrach przy chrzcielnicy) i pozostaną tam przez cały Rok Wiary. Na zakończenie tej Eucharystii biskup wręczy księżom dziekanom egzemplarze dokumentów soborowych i Katechizm, by przekazali je parafiom swojego dekanatu. Następnego dnia podobne celebracje odbędą się we wszystkich parafiach. W ten sposób papież chce zachęcić wiernych do czytania i uważnej medytacji dokumentów, które mają ożywiać i pogłębiać naszą wiarę. Rok ten „będzie też dobrą okazją, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii, która jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” — zauważył papież Benedykt XVI w Porta fidei.

W Roku Wiary będzie proponowanych wiele inicjatyw, które mają ożywić naszą wiarę. Będą to m.in. pielgrzymki do Ziemi Świętej i Rzymu, do sanktuariów na całym świecie, specjalne nabożeństwa i spotkania. Na szczególną uwagę zasługuje zaproszenie papieża, by w niedzielę w oktawie Bożego Ciała — 2 czerwca — wszyscy wierni na świecie zgromadzili się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiara, która jest łaską, potrzebuje nie tylko refleksji intelektualnej, ale przede wszystkim trwania na modlitwie przed Panem.


Świadkowie wiary

W naszej parafii podczas trwania Roku Wiary raz w miesiącu organizujemy katechezy w ramch cyklu ŚWIADKOWIE WIARY. Zapraszani są goście, którzy dzielą się z nami swoją wiarą. Opowiadają o swoim doświadczeniu Pana Boga.
 

DATA ŚWIADEK WIARY TEMAT SŁUCHAJ LUB CZYTAJ
Październik Leszek Dokowicz      Ja jestem
 
W związku z tym, że nie udało się zarejestrować tego świadectwa w naszej parafii prezentujemy poniżej nagranie zastępcze, tego samego prelegenta, zarejestrowane w innym czasie i miejscu.
Listopad Dorota i Jerzy Kożuchowie Jezus uzdrawia dziś Przepraszamy, ale tego świadectwa nie udało nam się zarejestrować w żadnej formie.
Grudzień Piotr Wojcieszek "EGZORCYSTA” – nowy miesięcznik jako odpowiedź na współczesne zagrożenia
Styczeń ks. Jerzy Smoleń Albo racja albo relacja
Luty Dobromir „Mak” Makowski Byłem marionetką diabła
Marzec Andrzej Wronka Moje rozmowy ze Świadkami Jehowy W związku z tym, że nie udało się zarejestrować tego świadectwa w naszej parafii prezentujemy poniżej nagranie zastępcze, tego samego prelegenta, zarejestrowane w innym czasie i miejscu.

Z przyczyn technicznych od nas niezależnych jedno wystąpienie jest podzielone na kilka fragmentów.

Kwiecień ks. Andrzej Augustyn Pan mnie powołał
Maj Marek Uroki Dalekiego Wschodu
Czerwiec Aneta Małżeństwo i co dalej
 
Wrzesień ks. Paweł Zawadzki Miłosierdzie w Jangdeogwon W związku z tym, że ks. Zawadzkiemu nie udało się dojechać do nas odsyłamy do ciekawego artykułu w Gościu Niedzielnym pt. "Jezus znad koreańskiej granicy", w którym ks. Zawadzki opowiada o rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego w Korei Połufniowej.
Październik Magdalena Urbańska Ten wasz Wojtyła został jakimś papieżem To świadectwo posiadamy tylko w wersji tekstowej do przeczytania w formie artykułu tutaj.
Listopad Mariusz Lewandowski Bóg Ojciec i człowiek ojciec - czyli jak nie przegrać ojcostwa