social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) w Parafii Miłosierdzia Bożego:

Dzieci należące do PDMD podejmują różne inicjatywy w parafii, organizując m.in. Akcję Kolędników Misyjnych.
Spotkania odbywają się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 9.00 w sali nad kawiarenką.


Historia Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.

W roku 1843 francuski biskup Karol de Forbin-Janson, poruszony tragicznym losem małych Chińczyków, powołał do istnienia Dzieło Świętego Dziecięctwa. Za patrona nowego Dzieła obrał Dzieciątko Jezus.

Początkowo z pomocą duchową i materialną (taki jest właśnie cel Dzieła) pospieszyły francuskie dzieci, wkrótce jednak dołączyły do nich dzieci z innych krajów Europy, a później z innych kontynentów. Z czasem swoją opieką objęły wszystkich swoich rówieśników, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa.

W roku 1922 papież Pius XI nadał Dziełu Świętego Dziecięctwa tytuł Papieski i polecił rozwijać je we wszystkich Kościołach lokalnych na całym świecie.

Idee tego Dzieła – dziś nazywanego Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci (PDMD) – trafiły w roku 1858 również do Polski. Najpierw do Krakowa, a stąd w inne regiony kraju. Sytuacja w Polsce była wówczas bardzo trudna. Kraj bowiem znajdował się w niewoli. Mimo to tysiące polskich dzieci pospieszyły z pomocą swoim małym braciom i siostrom z dalekich krajów Azji, Afryki, Ameryki i Oceanii.

Do Polski PDMD zostało przeszczepione bardzo szybko, bo już w 1858 r (rok wcześniej napłynęły pierwsze ofiary od dzieci z Galicji). Bujny rozwój Dzieła nastąpił po roku 1922. Szybko wzrastała liczba stowarzyszeń - z 250 w roku 1922 do 592 w roku 1925 i 857 w roku 1927. Dzieło miało swoje pismo: "Roczniki świętego Dziecięctwa Pana Jezusa" wychodzące w latach 1884 - 1939. Wojna przeszkodziła w rozwoju Dzieła Misyjnego Dzieci, a powojenna ustawa z 4 listopada 1949 r. o rejestracji organizacji religijnych na długie lata całkowicie je zawiesiła. Od kilku lat PDMD przeżywa swój rozkwit. Ciągle powstają nowe grupy, które włączają się w misyjne działania parafii. Wystarczy powiedzieć, że w wielu parafiach fundusze wypracowane przez dzieci na rzecz dzieci misji są większe od ofiar złożonych przez dorosłych. W roku 1993 Dzieło Dziecięctwa obchodziło 150 lat swojego istnienia i był to też ważny moment mobilizujący. PDMD posiada swoje pismo "Świat Misyjny" z roku na rok coraz lepiej redagowane.