social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Święto miłosiernych 16 - 04 - 2018

W drugą Niedzielę Wielkanocy zwanej Niedzielą Miłosierdzia Bożego Caritas Diecezji Tarnowskiej co roku przeżywa swoje Święto Patronalne. W tym roku Diecezjalne uroczystości Caritas rozpoczynające jednocześnie 74 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”,  odbyły się w wigilię tego dnia, tj. w sobotę 7 kwietnia, w naszej parafii. 

Z tej okazji gościliśmy kilkuset wolontariuszy, darczyńców i pracowników Caritas z całej Diecezji. Spotkanie rozpoczęło się w kościele o godzinie 10.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie pani Anna Pękala – Capik przedstawiła postać biskupa Karola Pękali, zasłużonego dla rozwoju i działalności charytatywnej Caritas w Polsce, którego 50 rocznicę śmierci będziemy obchodzić w sierpniu br. Pani Anna w interesujący sposób mówiła o życiu i działalności Biskupa, ubarwiając referat wspomnieniami rodzinnymi o stryju.

Dyrektor Diecezjalnej Caritas ks. Zbigniew Pietruszka omówił przygotowania do V Synodu Diecezji Tarnowskiej w zakresie dotyczącym tematyki charytatywnej. Przed mszą świętą ks. proboszcz Wojciech Werner przywitał przybyłych gości, księży, działaczy, darczyńców, wszystkich, którzy swoją codzienną, często, jak podkreślił, niedostrzeganą pracą pomagają tym, którzy są w potrzebie, którzy są najbliżsi Bożemu sercu.  – Niech ten wielki dar wspólnej modlitwy napełnia nasze serca tą wyobraźnią miłosierdzia, o której mówił św. Jan Paweł II – powiedział ks. Proboszcz.

Mszy świętej przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. W homilii ks. Biskup prosił, „ żebyśmy nie zamykali się w swoim świecie, ale otwierali drzwi wieczernika naszego życia, serca, naszych domów, instytucji i rodzin. Będziemy wówczas o wiele bardziej szczęśliwi, gdyż dotrze do nas tajemnica Zmartwychwstałego Chrystusa.” Apelował o pełnienie czynów miłosierdzia wobec drugiego człowieka i zaangażowanie się młodych ludzi, zwłaszcza tych przygotowujących się lub przyjmujących obecnie sakrament bierzmowania, w dzieła charytatywne, bo „Słowo musi być poparte czynem”.  Dziękował tym z nich, którzy już działają w Szkolnych Kołach Caritas, którzy „mają wyobraźnię miłosierdzia, współczujące serce, ręce gotowe do pracy”, a jest ich w Diecezji Tarnowskiej około 3 tysiące. Biskup Jeż dziękował również wolontariuszom parafialnych oddziałów tej organizacji, opiekunom duchownym, świeckim, siostrom zakonnym za ofiarną pracę na rzecz ubogich i potrzebujących. Wyrazem wdzięczności za dzieła charytatywne były statuetki „Misericors”  - „Miłosierni Sercem” wręczone wraz z listem gratulacyjnym po mszy świętej przez biskupa Andrzeja Jeża  89 osobom, tym, którzy „tworzą, działają i pomagają Caritas Diecezji Tarnowskiej”. Z naszej parafii wyróżnienie to otrzymało 8 pań - wolontariuszek, które są nieprzerwanie od kilkunastu lat i nadal w pełni czynnymi członkami Parafialnego Oddziału Caritas.Podsumowując część oficjalną ks. Dyrektor Zbigniew Pietruszka rozesłał zebranych do domów, do rodzin, do wspólnot w całej naszej Diecezji, aby wyruszyli „Mocni w Duchu Świętym, umocnieni Eucharystią i Bożym Słowem oraz apostolskim, biskupim błogosławieństwem, świadczyć tam miłosierdzie innym”.

Przedtem jednak wszyscy, i goście i organizatorzy Diecezjalnego Święta Patronalnego Caritas wzmocnili również swoje siły fizyczne ciepłym poczęstunkiem w życzliwie otwartych pomieszczeniach pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr2. Wydanie posiłków dla tak licznej grupy nie byłoby możliwe dzięki wspaniałej młodzieży ze szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, prowadzonego przez panią mgr Dorotę Dudę. Pięcioro młodych ludzi sprawnie i miło zajęło się gośćmi, za co należą im się wielkie podziękowania. Na ich wsparcie zawsze może liczyć Parafialny Oddział Caritas, a tym samym ubodzy, chorzy, potrzebujący. Młodzież między innymi rozprowadza znicze, chlebki miłosierdzia, zbiera podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw, pomaga w liczeniu wiernych, odwiedza chorych, słowem zawsze „ma ręce gotowe do pracy”.
(ug, mt)
O wydarzeniu napisał także tarnowski Gość Niedzielny.
 
  • Tekst dostępnyTUTAJ zaś fotogaleria TUTAJ.
  • Więcej informacji (także w formie video) dostępne TUTAJ.

Fotogaleria