social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Jezus Miłosierny wyruszył do naszych domów 20 - 09 - 2017

„Niech słowa z dzisiejszego czytania Listu do Rzymian, słowa o miłości, która jest doskonałym wypełnieniem Prawa, słowa, które powinny być zasadą wszystkich międzyludzkich stosunków, zapadną głęboko w serce wszystkim przyjmującym obraz Jezusa Miłosiernego w swym domu”  - prosił ksiądz Proboszcz Wojciech Werner  wiernych  w czasie homilii w niedzielę 10 września.
 
Mszą św. o 15.15, rozpoczęła się w naszej wspólnocie peregrynacja Jezusa Miłosiernego w kopii łagiewnickiego obrazu „Jezu, ufam Tobie”. W miesiącach poprzedzających Jubileusz 25-lecia parafii  Miłosierdzia Bożego w Brzesku „Będziemy zawierzać Panu Bogu życie nas samych, naszych bliskich, naszych wspólnot, sąsiedztwa, całej parafii. Nawiedzenie Pana Jezusa ma nam pomóc otworzyć się na Bożą miłość, przezwyciężać nasze słabości, zaprowadzać pokój, pomóc zatroszczyć się o zbawienie nie tylko bliskich, ale i tych żyjących obok nas” – wyjaśniał duszpasterz.

Trzy obrazy poświęcone w Łagiewnikach, tworzące swoisty tryptyk niosą ze sobą przesłania wynikające z trzech niedzielnych czytań: Słowa Bożego do proroka Ezechiela (Ez 33,7-9), Listu do Rzymian (Rz 13,8-10) i Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 18,15-20). Jest to nakaz bycia sumieniem narodu i napominania grzeszników, ale bez sądzenia, bo sądzić może jedynie Bóg, przesłanie do naprawienia relacji z drugim człowiekiem w najbliższym środowisku i braterskiego  upomnienia oraz  najważniejsze – zachowanie we wszystkim zasady miłości i dobra drugiej osoby. Ksiądz Proboszcz i pozostali nasi kapłani proszą „Aby te obrazy (…) stały się przedmiotem troski i braterskiej miłości, źródłem przezwyciężania niechęci, uprzedzeń, służyły budowaniu wzajemnej  miłości, byśmy przekazując te obrazy z domu do domu widzieli w drugim człowieku tylko to co dobre, budowali jedność, przechodzili od tego co dzieli do tego, co łączy, z miłością pouczając siebie nawzajem, bo to obowiązek wiernych”.

Kopie obrazu towarzyszyły wiernym w czasie całej Eucharystii, a po jej zakończeniu zostały uroczyście wręczone trzem rodzinom, od których rozpoczęły się odwiedziny  Pana Jezusa w naszych domach. Prośby, podziękowania i zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu składane w czasie peregrynacji  będzie można wpisywać do specjalnej Księgi Pamiątkowej towarzyszącej obrazowi.
(mt)
 

Fotogaleria;